Tags: Chinh phục Sơn Đoòng

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) cho biết, năm 2019, tuyến du lịch 'Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới' (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã thu hút 92 tour với 805 du khách trên toàn thế giới đến tìm hiểu, khám phá hang Sơn Đoòng.

goto top