XÃ HỘI

Chợ hoa mỗi năm chỉ họp dịp Tết ở phố cổ Hà Nội

Thứ Tư • 14/02/2018 • 15:10

Chợ hoa Hàng Lược họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp thu hút rất đông người Hà Nội đến mua sắm.

Theo Nguyễn Bắc/Vnexpress

Thích
goto top