Tags: Chồng ghen tuông

Ai cũng bảo Xuân được mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực như vậy mà vẫn còn than vãn. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được chỉ vì điều này mà Xuân luôn cảm thấy đau khổ.

Ngay cả mọi người cùng họp với tôi cũng bị liên lụy bởi những lời nói sỗ sàng của anh.

goto top