THỜI SỰ

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa bị kỷ luật là ai?

THỜI ĐẠI   15/11/2019 • 21:25

Ông Vũ Anh Minh bị yêu cầu phải chuẩn bị báo cáo tự kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật trong cuộc họp kiểm điểm sau khi bị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa bị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo. Đồng thời, cơ quan này đề nghị Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện kỷ luật hành chính với ông Vũ Anh Minh.

TIN TÀI TRỢ

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu ông Vũ Anh Minh chuẩn bị báo cáo tự kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật trong cuộc họp kiểm điểm.

Ông Vũ Anh Minh phải chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Ông Vũ Anh Minh - nguyên là vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2014 -2017.

Thời điểm nêu trên, Vụ Quản lý doanh nghiệp là đơn vị đã tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải các chủ trương phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc bộ này.

Theo Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/chu-tich-tong-cong-ty-duong-sat-viet-nam-vua-bi-ky-luat-la-ai-92553.html

Thích

Tags: Việt Nam | kỷ luật | kiểm điểm | hình thức | Ông Vũ Anh Minh | giải trình | vi phạm | hành vi | Bộ Giao | vận tải

MỚI NHẤT

goto top