KINH DOANH

Chứng khoán đầu tư tăng giá, LNST của Biwase 6 tháng gấp đôi cùng kỳ

TRÍ THỨC TRẺ   28/07/2019 • 21:31

Biwase đầu tư vào 3 mã cổ phiếu và các cổ phiếu này đều có xu hướng tăng nên công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase - mã chứng khoán BWE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu tăng 2,3% so với cùng kỳ, đạt 641,7 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn ngược lại giảm 2% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 243 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 2/2018. Nguyên nhân lợi nhuận gộp tăng được công ty giải trình là do giá nước năm 2019 tăng so với cùng kỳ theo lộ trình đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ nước sạch tăng, khối lượng rác thải cần xử lý cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý ghi nhận hơn 27 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ, dù chi phí tài chính lên đến 54 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái. Nguyên nhân do quý 2 năm nay công ty đã hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính số tiền hơn 31 tỷ đồng, trong khi quý 2 năm ngoái trích lập dự phòng gần 42 tỷ đồng. Lý giải việc hoàn nhập dự phòng, phía công ty cho rằng công ty đang đầu tư vào 3 mã cổ phiếu DNW, PRT và TLP, và các mã này đều có xu hướng tăng so với đầu kỳ.

TIN TÀI TRỢ

Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 122,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 103,4 tỷ đồng, tăng 153% so với quý 2 năm ngoái.

Tính đến hết quý 2 Biwase còn 4.058 tỷ đồng nợ phải trả, giảm gần 5.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân nợ phải trả giảm sâu là công ty đã giảm khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 1.000 tỷ đồng, xuống còn 95 tỷ đồng – đây là khoản phải trả tiền tạm ứng vốn NSNN cho Sở Tài chính Bình Dương (843 tỷ đồng) và cổ tức cho cổ đông (105 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó nợ dài hạn giảm mạnh chủ yếu nhờ loại trừ 4.926 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài tài trợ cho các BQL dự án, trong khi đó tăng phải trả cho BQL dự án hơn 678 tỷ đồng về giá trị nguồn vốn hình thành của các tài sản cố định tạm tăng. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm hơn 2.000 tỷ đồng do giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 8% so với nửa đầu năm ngoái. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 242,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt 207,4 tỷ đồng. EPS đạt 1.106 đồng.

Xem thêm BCTC quý 2/2019

Theo Nguyên Phương/Trí thức trẻ

Thích

Tags: Biwase 6 | công ty | dự phòng | năm ngoái | nguyên nhân | nguồn vốn | chi phí | cổ phiếu | lợi nhuận trước thuế | Lợi nhuận sau thuế | xu hướng tăng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI NHẤT

goto top