Clip: Những khoảnh khắc siêu vi diệu của thiên nhiên

09/07/2020 14:34

Sấm chớp và cầu vồng xuất hiện cùng lúc, một thứ thì biểu tượng cho hòa bình và tình yêu, một thứ thì biểu tượng cho sức mạnh và uy quyền.