Clip Từ Hiểu Đông hạ đo ván võ sư Vịnh Xuân trong 47 giây

Chủ Nhật • 19/05/2019 • 11:06

Dù rất tự tin trước trận, thậm chí tuyên bố là nắm được điểm yếu của Từ, nhưng Lã Cương hầu như chịu trận. Ông không thể hiện được bộ pháp xảo diệu hay bất cứ điểm mạnh nào của kỹ thuật Vịnh Xuân.

Theo Công an TPHCM

Thích
goto top