Tags: Colliers Việt Nam

Dù báo cáo thị trường chưa phát hành chính thức, nhưng nguồn tin của Colliers Việt Nam về thị trường văn phòng quý III tại TP.HCM cho thấy, bất chấp Covid-19, mức giá thuê vẫn tăng nhẹ.

goto top