Tags: Cơm gà

Giữa chiếc đùi gà chiên vàng ruộm hấp dẫn kia và mớ thịt nát tươm khó gọi tên này có điểm gì chung ư?

Vì tin tưởng vào con số 5k lượt đã đặt món cơm gà nướng sốt nấm trước đó nên anh chàng N.D cũng hớn hở đặt theo.

goto top