KINH DOANH

Con người đã có thể điều khiển máy tính bằng sóng não?

Thứ Hai • 30/03/2020 • 09:36

Thiết bị được nghiên cứu trong lĩnh vực giao diện máy tính - não (BCI) có thể giúp người bị mắc hội chứng khóa trong (hội chứng lock in) viết ra suy nghĩ của mình dựa vào sóng não.

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/con-nguoi-da-co-the-dieu-khien-may-tinh-bang-song-nao-a-86997.html

Thích
goto top