THẾ GIỚI

Công bố kết quả Dự án năng lực số của trẻ em châu Á- Thái Bình Dương

GIÁO DỤC & THỜI ĐẠI   17/06/2019 • 07:37

Vừa qua, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo công bố kết quả Dự án năng lực số của trẻ em châu Á- Thái Bình Dương.

Toàn cảnh hội thảo

Với việc Việt Nam tiếp tục tiến trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước một cách nhanh chóng trong thế kỷ 21, Chính phủ công nhận rằng các năng lực của công dân số, bao gồm cả kiến thức - kỹ năng nền tảng về kỹ thuật số, là một lĩnh vực phát triển quan trọng đối với trẻ em.

TIN TÀI TRỢ

Nhận thức được điều này, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNESCO đã hợp tác trong khuôn khổ dự án Năng lực số của trẻ em châu Á-Thái Bình Dương (DKAP) được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, để thực hiện công trình đầu tiên của loại hình nghiên cứu chuyên sâu về các năng lực thuộc công dân kỹ thuật số của trẻ 15 tuổi ở năm tỉnh thành.

Dự án DKAP đã phát triển các công cụ nghiên cứu về công dân số - những công cụ cho phép các bên liên quan đến giáo dục hiểu được trực tiếp từ các em về đời sống kỹ thuật số của các em.

Dự án bao gồm các vấn đề cơ bản liên quan đến việc các em hiện nay lên mạng như thế nào; những gì các em đang làm; và thái độ, hành vi và kiến thức của các em liên quan đến các lĩnh vực về kiến thức - kỹ năng nền tảng về kỹ thuật số, an toàn và khả năng thích ứng, tham gia với tư cách công dân, trí tuệ cảm xúc, và sáng tạo và đổi mới sáng tạo.

Theo PV/Giáo dục & Thời đại

Thích

Tags: Á Thái Bình Dương | năng lực | kỹ thuật số | giáo dục | kiến thức | liên quan | Việt Nam | công dân | nền tảng | Viện Khoa | kỹ năng

MỚI NHẤT

Giẻ cùi tốt mã

Giẻ cùi tốt mã

NLĐ    2 giờ trước

Cùng có lợi

Cùng có lợi

Nhân dân    2 giờ trước

goto top