Tags: Cộng đồng Pháp ngữ

Sau hai ngày làm việc (11 và 12-10), Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã bế mạc tại thủ đô Yerevan (Armenia).

goto top