Covid-19: Nhiều quốc gia đón tín hiệu tích cực, Nhật Bản đảm bảo đủ vắc-xin

08/09/2020 14:07