Tags: Covid Rose

Một người dùng bình luận: 'Hãy tưởng tượng Covid Rose gặp Covid Bryant và nảy sinh tình cảm với nhau. Đó chắc chắn sẽ là một chuyện tình đẹp'.

goto top