GIẢI TRÍ

Cứ ngỡ My sói trở lại khi Thu Quỳnh bất ngờ thay đổi từ kiểu tóc đến phong cách sau “Về nhà đi con”

Thứ Sáu • 19/07/2019 • 08:16

Bạn thấy Thu Quỳnh trong kiểu tóc mới thế nào?

Theo Mutex/Trí thức trẻ

Thích
goto top