Tags: Cục tình báo Trung ương Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, người cung cấp thông tin này hiện đang ở Mỹ dưới tên riêng và được bảo vệ. Ông rất quan trọng với Mỹ trong quá trình điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Việc CIA công bố những tài liệu được giải mật mà không qua chọn lọc hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn khách quan về tiến trình lịch sử của nhân loại.

goto top