THỜI SỰ

Cuộc sống trước và sau khi smartphone ra đời khác nhau thế nào?

Thứ Sáu • 19/04/2019 • 20:02

Smartphone khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi chóng mặt với nhiều tiện ích nhưng cũng lấy đi không ít những điều tốt đẹp trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.

Theo Nguồn: Crafty Panda/Vietnamnet

Thích
goto top