THỜI SỰ

Cứu thương và những sai lầm chết người

Thứ Ba • 20/06/2017 • 10:13

Những kiến thức sau đây sẽ giúp ích cho chúng ta khi gặp những tình huống cần phải sơ cứu, nếu không sẽ gậy hậu quả nghiêm trọng

Đất Việt

Thích
goto top