Tags: ĐH Y Dược Hải Phòng

Trải qua các phần thi, ứng viên Nguyễn Văn Khải đã đạt số điểm cao nhất trong 4 ứng viên với kết quả 88,9/100 điểm. Tiếp theo là các ứng viên Phạm Văn Mạnh đạt 77,21/100 điểm, Phạm Minh Khuê đạt 76,5/100 điểm và ứng viên Phạm Văn Linh đạt 68,4/100 điểm.

Trong 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng được tổ chức ngày 8/12, người trẻ nhất mới 40 tuổi.

Bộ Y tế đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo 1 đơn vị trực thuộc là Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, khác với cách tuyển dụng thông thường trước đây.

goto top