THỜI SỰ

Đà Nẵng: 10 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo'

THỜI ĐẠI   14/10/2018 • 11:49

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' năm 2018, triển khai cuộc thi năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; hoan nghênh Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cuộc thi.

Ông Võ Công Trí nhận định: Kết quả cuộc thi bước đầu đã đáp ứng mục tiêu cơ bản đề ra, đó là góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu hội nghị.

TIN TÀI TRỢ

Để tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” trong năm 2019, ông Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý nhận xét, năm 2018 tuy là năm đầu tiên phát động cuộc thi, song các cấp ủy Đảng, các hội, đoàn thể và địa phương, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, chỉ đạo việc phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị theo đúng nội dung, tinh thần cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đề ra. Đến nay, đã có 13 địa phương, đơn vị có báo cáo về việc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; 3 quận triển khai phát động cuộc thi; 23 đơn vị có đăng ký các gương điển hình với ban tổ chức cuộc thi.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc thi; các cơ quan báo chí thành phố chủ động nghiên cứu đầu tư xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao gắn tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm lớn về những thành tựu to lớn, quan trọng của thành phố trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” những năm qua...để cuộc thi năm 2019 đạt kết quả tốt hơn.

Nhân dịp này, 16 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” của Ban Dân vận Trung ương vì có nhiều cống hiến, thành tích trong công tác dân vận của Đảng.

Theo Đ.Bình – Q.Minh/Thời Đại

Thích

Tags: Đà Nẵng | Báo chí | cuộc thi | triển khai | Thành ủy | công tác dân vận | tấm gương | phong trào thi đua | phát động

MỚI NHẤT

goto top