QUÂN SỰ

Đa dạng các mô hình học tập và làm theo Bác

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   19/07/2020 • 19:52

Những năm qua, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác của các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ (ĐTN, CĐ, PN) Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) được lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong binh chủng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả quan trọng và có sức lan tỏa sâu rộng...

Nói về hiệu quả của các phong trào thi đua của 3 tổ chức quần chúng ĐTN, CĐ, PN binh chủng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, Đại tá Ngô Văn Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng TTLL, cho biết: 'Kết quả nổi bật của hoạt động ĐTN, CĐ, PN ở Binh chủng TTLL những năm qua là đã tập hợp, đoàn kết, phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào thi đua, xây dựng thành công nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng gia đình đoàn viên, hội viên tiến bộ, hạnh phúc'.

Lãnh đạo Binh chủng TTLL trao thưởng cho đại diện tập thể các tổ chức quần chúng tiêu biểu. 

Chia sẻ của Đại tá Ngô Văn Thái được minh chứng bằng rất nhiều phong trào thi đua của các tổ chức được triển khai trong thời gian qua, tiêu biểu như: 'Thanh niên binh chủng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng', 'Phụ nữ binh chủng TTLL đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo'... Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, đạt hiệu quả cao như: 'Tổ đài thông tin cơ động, tinh nhuệ', 'Trạm máy thanh niên', 'Cặp vận hành quân bưu kiểu mẫu'...

TIN TÀI TRỢ

Để các phong trào thi đua có sức sống mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên trong các tổ chức quần chúng, hằng năm, Cục Chính trị binh chủng và cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Mỗi đợt thi đua, 100% tổ chức thanh niên, công đoàn và hội phụ nữ tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức đăng ký phấn đấu; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp hoạt động; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức; xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, hội viên, làm cho các phong trào thi đua, cuộc vận động phát triển đồng đều, rộng khắp, đi vào thực chất; việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thiết thực hằng ngày; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức trách nhiệm và chất lượng công tác; khắc phục khâu yếu, mặt yếu của mỗi tổ chức và từng cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Lãnh đạo Binh chủng TTLL cùng những cá nhân tiêu biểu của các tổ chức quần chúng được tôn vinh giai đoạn 2015-2020.

Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn. Nhiều đề tài, sáng kiến đoạt giải cao trong các hội thi, hội thao, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện và hoạt động giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' nghiên cứu cấp binh chủng và toàn quân. Thiếu tá Vũ Thị Thu Hằng, Trợ lý Công đoàn-Phụ nữ Ban công tác quần chúng, Cục Chính trị, Binh chủng TTLL, nhấn mạnh: 'Kết quả đó không chỉ minh chứng cho những nỗ lực của cán bộ hội viên, đoàn viên, thanh niên binh chủng mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với hoạt động phong trào quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị'.

Trên thực tế, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL đã có nhiều chủ trương, giải pháp và cơ chế trong việc động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, các cấp cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ, hội viên, đoàn viên bằng nhiều hình thức, như: Ưu tiên trong xét tham gia dự án nhà chung cư, thuê nhà công vụ cho đoàn viên, hội viên có trình độ chuyên môn giỏi; tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được học tập, nâng cao trình độ; có chính sách hỗ trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm đó góp phần giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị; khắc phục khó khăn, thêm động lực thi đua phấn đấu giành nhiều thành tích mới.

Từ năm 2015-2020, các tổ chức quần chúng Binh chủng TTLL đã có 5 lượt tập thể được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, 3 năm liền cán bộ, hội viên phụ nữ binh chủng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen; 147 lượt cá nhân và tập thể công đoàn cơ sở được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua và bằng khen; gần 2.000 lượt cá nhân và tập thể được tặng bằng khen, giấy khen...

Theo Bài và ảnh: KIM ANH - DANH QUÂN/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/da-dang-cac-mo-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-bac-627409

Thích

Tags: học tập | binh chủng | tổ chức | đoàn viên | hội viên | thi đua | phong trào | quần chúng | chính trị | xây dựng

MỚI NHẤT

goto top