CÔNG NGHỆ

Đa dạng sinh học và sức khỏe của con người

HÀ NỘI MỚI   15/05/2019 • 20:53

(HNMO) - Đa dạng sinh học rất quan trọng trong việc sản xuất thực phẩm toàn cầu bởi nó sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn bổ dưỡng, dược liệu tốt cho sức khỏe; bảo đảm năng suất bền vững của đất và cung cấp nguồn gen cho cây trồng, vật nuôi và các loài sinh vật làm thực phẩm, dược phẩm cho con người.

TIN TÀI TRỢ

Theo HNMO/Hà Nội mới

Thích

Tags: sức khỏe | con người | thực phẩm | cung cấp | năng suất | vật nuôi | bền vững | cây trồng | đa dạng sinh học | Sinh vật

MỚI NHẤT

goto top