Đặc nhiệm Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tập kích căn cứ sân bay Khmeimim

Thứ Bảy • 13/01/2018 • 15:16

Đặc nhiệm Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tập kích căn cứ sân bay Khmeimim

Theo Trí thức trẻ

Thích
goto top