KINH DOANH

Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank lại bất thành

VTVNEWS   29/07/2020 • 16:11

Sáng 29/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2. Tuy nhiên đại hội không đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank không đủ điều kiện tiến hành, do không đủ túc số tham dự theo quy định. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Tính đến 9h37 phút, chỉ có 142 cổ đông, đại diện cho hơn 523 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng, đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 sẽ phải triệu tập lần thứ 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank.

Hội đồng Quản trị Eximbank cho biết, sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Trước đó, ngày 30/6/2020, Eximbank tổ chức 2 đại hội đồng cổ đông trong cùng một ngày nhưng bất thành. Nguyên nhân cũng do cổ đông tham dự không đại diện đủ tối thiểu 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng.

Dù nội bộ cổ đông có nhiều điểm bất đồng, nhưng Eximbank cho biết, nhìn một cách tổng thể, HĐQT Eximbank hiện nay vẫn đang hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Đến nay, ngân hàng đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các hoạt động hàng ngày; đồng thời, đang từng bước tạo sự đồng thuận cho sự ổn định và phát triển lâu dài của ngân hàng.

Theo TTXVN/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2020-cua-eximbank-lai-bat-thanh-2020072914453776.htm

Thích

Tags: cổ đông | Đại hội | ngân hàng | thường niên | cổ phần | điều lệ | pháp luật | điều kiện

MỚI NHẤT

goto top