SỨC KHỎE

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 thành công tốt đẹp

SK&ĐS   30/10/2020 • 12:39

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công rực rỡ. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Việt Hà, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Với sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, Đảng bộ Khối tập trung nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện Đảng bộ Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vinh dự được Đại hội bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ Y, Thứ trưởng Bộ Y tế trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế tham dự Đại hội.

Theo PV/SK&ĐS Link Gốc:           Copy Link
https://suckhoedoisong.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-cac-co-quan-trung-uong-lan-thu-13-thanh-cong-tot-dep-n182161.html

Thích

Tags: Đại hội Đảng | Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươ

MỚI NHẤT

goto top