Tags: Đàn Đó

Tọa đàm 'Đó là ở đâu - Đó là ở đây' sẽ chia sẻ về hành trình của nhóm nghệ sĩ đã chế ra những nhạc cụ mới từ tre và chum sành, kết nối giữa những giá trị dân gian với người trẻ Việt Nam.

goto top