Dân dùng máy cắt giải cứu 2 người trong ô tô tông gầm cầu, bốc cháy dữ dội

08/10/2020 15:00

Chiếc ô tô phóng nhanh đã tông vào trụ bê tông gầm cầu ở San Pablo, bang California, Mỹ và bị bốc cháy dữ dội ở nắp capo.