Đang điên cuồng tấn công rắn độc, kỳ đà bất ngờ "bỏ cuộc" vì lý do không ngờ

10/09/2020 08:50

Đoạn video ghi lại cảnh một con kỳ đà tấn công thô bạo con rắn rào cây (một loài rắn độc nhẹ).