THỜI SỰ

Dâng hoa quả, mắc màn ngủ phục vụ 'Ông lợn' trong lễ hội

Thứ Năm • 14/02/2019 • 16:32

'Ông lợn' tại La Phù (Hà Nội) là loại lợn trắng, chân dài được nuôi từ lúc 30 kg đến khi đạt 240 kg để phục vụ lễ hội.

Theo Thực hiện: Đình Hiếu/Vietnamnet

Thích
goto top