GIẢI TRÍ

Đang 'tình thương mến thương', Gil Lê chỉ nói một câu liền khiến Duy Khánh 'bổ nhào' xuống đất

Chủ Nhật • 11/08/2019 • 14:10

Theo Bảo Bảo/Saostar

Thích
goto top