Tags: Daniela Melchior

Tuy không có kết nối với DCEU, nhưng Joker đã mang đến cho khán giả một Easter Egg vô cùng thú vị.

goto top