THỜI SỰ

Đáp án bài toán về xác suất thứ sáu ngày 13

VNEXPRESS   14/07/2018 • 11:30

Nhiều bạn đọc đã cho đáp số đúng là năm 2026, lời giải dưới đây được biên soạn lại của một bạn đọc.

Câu hỏi kỳ trước: Tới đây, năm nào là năm gần nhất có 3 thứ sáu ngày 13?

Đáp án:

Năm 2026 sẽ là năm gần nhất có 3 ngày thứ sáu ngày 13, vào các tháng 2, 3, 11.

Thực hiện chia dư cho 7 số ngày từ đầu năm đến ngày 13 mỗi tháng ta được kết quả như sau:

TIN TÀI TRỢ

Năm thường (có 365 ngày) theo thứ tự là 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4. Năm nhuận (có 366 ngày, cộng thêm ngày 29/2) theo thứ tự là 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5.

Ta thấy những ngày cùng số dư sẽ cùng thứ. Từ đó kết luận, chỉ có hai trường hợp có thể có 3 ngày thứ sáu ngày 13 trong năm, đó là nếu ngày 13/7 là thứ sáu trong năm đủ, hoặc ngày 13/7 là thứ hai trong năm thiếu.

Từ sự kiện ngày 13/7/2018 là thứ sáu, chia dư số ngày trong mỗi năm cho 7, ta tính ra ngày 13/7 của năm 2019 là ngày thứ bảy, năm 2020 là thứ hai (năm nhuận), năm 2021 là thứ ba, năm 2022 là thứ tư, năm 2023 thứ năm, năm 2024 là thứ bảy (năm nhuận), năm 2025 là chủ nhật, năm 2026 là thứ hai.

Từ đó có kết luận như ở đầu của lời giải.

TS Trần Nam Dũng

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM)

Theo Vnexpress

Thích

Tags: thứ Sáu | thứ hai | lời giải | kết luận | năm nhuận | thứ bảy | bạn đọc | Chủ nhật | biên soạn | TS Trần Nam DũngĐại

MỚI NHẤT

CHIỀU LÀNG XA

CHIỀU LÀNG XA

Vietnamnet    27 phút trước

goto top