THỜI SỰ

Dấu ấn Hà Nội qua những công trình

Thứ Tư • 21/10/2020 • 17:15

Phóng sự ảnh - Số 2102: "Dấu ấn Hà Nội qua những công trình".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/dau-an-ha-noi-qua-nhung-cong-trinh.html

Thích
goto top