THỜI SỰ

Đâu là quốc gia phụ nữ khắp nơi muốn đổ về đây sinh sống?

Thứ Tư • 09/10/2019 • 07:03

Trong cuộc chiến bình đẳng giới, Iceland đang là quốc gia tiên phong cho những sáng kiến xóa bỏ những định kiến về giới.

Theo Economist/Vietnamnet

Thích
goto top