Dây chuyền trồng rau chỉ tốn vài nhân công ở Canada

Thứ Tư • 14/03/2018 • 15:07

Máy móc thay thế sức lao động tay chân từ khâu ươm giống, vận chuyển cây vào giá thể, đến chăm bón, thu hoạch...

Theo Vnexpress

Thích
goto top