CÔNG NGHỆ

Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm

SAOSTAR   08/01/2019 • 14:37

Toyota Highlander, Toyota Prius,... Toyota Sienna là những dòng xe được chủ sở hữu sử dụng đến 15 năm.

Mới đây, Autoguide vừa đăng tải thống kê của trang iSeeCars về 15 chiếc xe có thể được sử dụng tới 15 năm tuổi. Thống kê này dựa trên 750.000 xe sản xuất trong giai đoạn từ năm 1981 - 2003. Kết quả khá bất ngờ là chỉ có các thương hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong danh sách.

1. Toyota Highlander: Khoảng 18,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Highlander sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

2. Toyota Prius: Khoảng 16,2% chủ sở hữu mẫu Toyota Prius sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

3. Toyota Sienna: Khoảng 16,1% chủ sở hữu mẫu Toyota Sinenna sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

4. Honda Pilot: Khoảng 15,3% chủ sở hữu mẫu Honda Pilot sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

5. Toyota Tundra: Khoảng 14,1% chủ sở hữu mẫu Toyota Tundra sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,9 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

6. Toyota Sequoia: Khoảng 13,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Sequoia sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

7. Toyota Tacoma: Khoảng 13,4% chủ sở hữu mẫu Toyota Tacoma sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

TIN TÀI TRỢ

8. Honda Odyssey: Khoảng 12,6% chủ sở hữu mẫu Honda Odyssey sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

9. Honda CR-V: Khoảng 12,4% chủ sở hữu mẫu Honda CR-V sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,7 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

10. Subaru Forester: Khoảng 12,1% chủ sở hữu mẫu Subaru Forester sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,6 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

11. Toyota RAV4: Khoảng 12,1% chủ sở hữu mẫu Toyota RAV4 sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,6 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

12. Toyota Camry: Khoảng 11,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Camry sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

13. Acura MDX: Khoảng 11,4% chủ sở hữu mẫu Acura MCX sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

14. Toyota 4Runner: Khoảng 11,2% chủ sở hữu mẫu Toyota 4Runner sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

15. Toyota Avalon: Khoảng 10,8% chủ sở hữu mẫu Toyota Avalon sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,4 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

Theo Duy Huỳnh/Saostar

Thích

Tags: Toyota Highlander | sử dụng | chủ sở hữu | công nghiệp ô tô | Khoảng 12 | Khoảng 11 | Toyota Prius | Honda Odyssey | Toyota Tundra | Honda Pilot

MỚI NHẤT

goto top