KINH DOANH

Đề nghị Lạng Sơn giám sát chặt việc xuất khẩu quặng sắt

CÔNG AN NHÂN DÂN   14/10/2018 • 09:03

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu quặng sắt limonit của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 (Xí nghiệp), đảm bảo việc xuất khẩu đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng và nguồn gốc.

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 7708/BCT-CN gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về xuất khẩu quặng sắt tồn kho của Xí nghiệp. Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu quặng sắt limonit của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 (Xí nghiệp), đảm bảo việc xuất khẩu đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng và nguồn gốc.

Ngày 30-8-2018, Xí nghiệp được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp phép khai thác mỏ quặng sắt Gia Chanh, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn với công suất khai thác 100.000 tấn/năm, thời hạn khai thác đến tháng 10/2013, nay đã hết hạn.

Theo Bộ Công Thương: Quặng sắt mỏ Gia Chanh là quặng sắt limonit nghèo, khó tuyển, nhu cầu trong nước ít sử dụng, không tiêu thụ hết. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiêu thụ quặng sắt tồn kho theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã kiểm tra, giải quyết xuất khẩu quặng sắt tồn kho của mỏ Gia Chanh cho Xí nghiệp tại Văn bản số 5451/BCT-CNNg ngày 21-6-2013 và gia hạn theo giấy phép khai thác mỏ đã hết hạn tại Văn bản số 9383/BCT-CNNg ngày 10-10-2017.

TIN TÀI TRỢ

Tuy nhiên, do không có công nghệ tuyển nâng cao hàm lượng xuất khẩu nên Xí nghiệp không thể xuất khẩu được khối lượng cho phép. Từ năm 2013 đến khi Giấy phép khai thác mỏ hết hiệu lực, Xí nghiệp tiếp tục khai thác mỏ nhưng do không tiêu thụ được quặng sắt limonit trong nước nên tiếp tục tồn kho.

Nhằm tạo điều kiện cho Xí nghiệp tiêu thụ quặng sắt tồn kho, Bộ Công Thương đồng ý để Xí nghiệp xuất khẩu quặng sắt limonit tồn kho có nguồn gốc khai thác từ mỏ quặng sắt Gia Chanh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2356/GP-UBND ngày 30-10-2008 đã hết hiệu lực với khối lượng 158.066 tấn, hàm lượng Fe từ 45% trở lên.

Trong quá trình thực hiện xuất khẩu, nếu doanh nghiệp trong nước có nhu cầu, giá cả thỏa thuận theo thị trường, Bộ Công Thương yêu cầu Xí nghiệp phải ưu tiên bán trong nước; yêu cầu Xí nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước sau khi xuất khẩu quặng sắt tồn kho; định kỳ báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện về giải quyết xuất khẩu quặng sắt limonit tồn kho.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 441/TTg-CN ngày 29-3-2017 và Văn bản số 262/TTg-CN ngày 26-2-2018 về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến quặng sắt, trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn và đề nghị của Xí nghiệp.

Theo Trân Trân/Công an Nhân dân

Thích

Tags: Lạng Sơn | xuất khẩu | xí nghiệp | Bộ Công Thương | tồn kho | văn bản | UBND tỉnh | khối lượng | Gia Chanh | tiêu thụ

MỚI NHẤT

goto top