KINH DOANH

Đến hết quý III/2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 2.000 tỷ đồng

PETROTIMES   18/11/2019 • 18:48

Bộ Tài chính vừa có thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý III năm 2019.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/9/2019, số dư Quỹ BOG là 2.019,246 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã có những thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý III năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Trong đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019), số dư Quỹ BOG là - 620,643 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là - 499,932 tỷ đồng.

TIN TÀI TRỢ

Trong quý III/2019 (từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2019), tổng số trích Quỹ BOG là 2.518,191 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG là 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III/2019 là 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý III/2019 là 12 triệu đồng.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/11/2019, trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), dầu mazut trích lập ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước mức trích lập dầu mazut là 700 đồng/lít).

Như vậy, Quỹ BOG tiếp tục có sự gia tăng nhẹ để có dư địa điều hành bình ổn giá xăng dầu các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Theo H.A/Petrotimes

Link báo gốc: https://petrotimes.vn/den-het-quy-iii2019-quy-binh-on-gia-xang-dau-du-hon-2000-ty-dong-555952.html

Thích

Tags: Quỹ Bình | Quỹ BOG | trích lập | Giá xăng | sử dụng | điều hành | tiếp tục | phát sinh | quý III | tổng số | sinh học

MỚI NHẤT

goto top