00:00
Đi xe tăng êm như đi xe du lịch: Bạn có tin không?

Đi xe tăng êm như đi xe du lịch: Bạn có tin không?

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt / Thời đại

goto top