SIÊU HÀI

Điểm đen giao thông - liên tiếp xảy ra tai nạn, -nhân vật- chịu thiệt hại nhất lại là... cái cổng

Chủ Nhật • 17/03/2019 • 11:30

Điểm đen giao thông - liên tiếp xảy ra tai nạn, -nhân vật- chịu thiệt hại nhất lại là... cái cổng.

Theo Quân Anh/Trí thức trẻ

Thích
goto top