Diễn biến mới về bệnh nhân bị rắn hổ chúa dài 3m cắn phải cấp cứu

03/09/2020 19:32

Bệnh nhân P.V.T hiện đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu. Những vết cắt lọc đã lên mô hạt ổn, những mô ngoại tử ở bụng phải và đùi phải cũng đã lành.