THỜI SỰ

Điều gì đã giúp Tào Tháo mưu lược như thần, 'qua mặt' được cả Gia Cát Lượng?

Thứ Hai • 20/01/2020 • 09:29

Tào Tháo là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, cũng là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Đời sống & Pháp luật Link Gốc:           Copy Link
http://www.doisongphapluat.com/video/video-hot/dieu-gi-da-giup-tao-thao-muu-luoc-nhu-than-qua-mat-duoc-ca-gia-cat-luong-a309009.html

Thích
goto top