Điều gì khiến các 'ông lớn công nghệ' đặt cược vào du lịch không gian?

07/10/2020 12:15

Du lịch không gian vốn là điều khá xa lạ trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại, SpaceX, Virgin và Blue Origin đang muốn thay đổi quan niệm này.