Điệu nhảy ‘vừa lú vừa kinh’ của gia đình gây bão mạng

12/10/2020 12:00

Gia đình Trung Quốc này có ‘cái đầu kinh dị’ trở nên nổi tiếng nhờ khả năng di chuyển cổ linh hoạt. Những người trong gia đình có thể đưa đầu di chuyển qua lại 2 bên hoặc theo vòng tròn một cách dễ dàng. Vì vậy, người xem nhìn vào và cảm tưởng như đầu của họ trông giống như lơ lửng trên không.