Tags: Đinh Văn Mãnh

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho ông Đinh Văn Mãnh thôi giữ chức Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở (BQL KKTM) Chu Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết đã động viên ông Đinh Văn Mãnh ở lại làm việc nhiều lần.

goto top