CHUYỆN LẠ

Đỉnh cao của nghệ thuật đây rồi: Dùng lửa để cắt tóc

Thứ Sáu • 19/05/2017 • 16:43

Bạn đã dám thử kiểu cắt tóc này chưa, không những cắt bằng 3 kéo một lúc mà còn cắt bằng lửa nữa

Theo VTM/Đất Việt

Thích
goto top