Tags: Đồ chơi Trung Thu

Để tạo không gian tết Trung Thu truyền thống, khu vực Hồ Văn đã được trang trí với nhiều đèn lồng, đèn kéo quân và đèn ông sao.

Nhiều hoạt động đón Trung Thu, tìm hiểu văn hóa truyền thống, lần giở ký ức những mùa Trăng sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ nay đến hết ngày 24/9 (tức Rằm tháng Tám Âm lịch).

Nghe ⋅ 05:23

goto top