Tags: Đoàn Văn Hậu đi cách ly

14 ngày trong khu cách ly dành để tập trồng cây chuối thành thục cũng là 1 ý tưởng hay đấy chứ.

Tuyển thủ Văn Hậu đã về nước an toàn vào lúc sáng nay 2/8.

goto top