THỜI SỰ

Đoàn công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

VIETNAMPLUS   04/12/2019 • 22:49

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Chiều 4/12, tại thị xã Gia Nghĩa, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo Báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra 1152 đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Huyện ủy, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện các Nghị quyết.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, Đắk Nông làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ và Hội đồng nhân dân các cấp...

TIN TÀI TRỢ

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cho rằng việc triển khai Nghị quyết ở các tổ chức Đảng tại Đắk Nông mới chỉ tập trung thực hiện những vấn đề đã rõ mà chưa có tính đột phá, chưa thực hiện được một số mô hình, chủ trương thí điểm mới mà Nghị quyết đã đề ra; chưa ban hành được chính sách hiệu quả để tạo động lực về sắp xếp bộ máy, thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc tạo nguồn cán bộ còn hạn chế đặc biệt là đối với cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số...

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Đắk Nông đã chủ động, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, tập trung vào các khâu thôn, bản, xã, phường. Bên cạnh việc sắp xếp bộ máy cấp chính quyền, Đắk Nông đã tập trung sắp xếp bên trong các cơ quan để giảm cấp trung gian; đạt nhiều kết quả trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; có cách thi tuyển cạnh tranh về cán bộ quản lý trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm cơ cấu tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Đắk Nông vẫn giữ được ổn định chính trị, bộ máy và tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển trong năm 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất hành động trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW. Cùng với đó, Đắk Nông cần thực hiện đồng bộ việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Đắk Nông cần rà soát nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó chú ý vấn để đảm bảo cơ cấu về giới, thành phần dân tộc...

Đợt kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW lần này là công việc thường xuyên của Đảng, do Bộ Chính trị giao cho các thành viên làm Trưởng đoàn, triển khai ở Ban Thường vụ một số Tỉnh ủy, thành ủy, một số bộ, ngành trung ương và có trách nhiệm báo cáo với Bộ Chính trị trong năm 2019.

Theo Ngọc Minh/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/doan-cong-tac-bo-chinh-tri-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-dak-nong/611283.vnp

Thích

Tags: Đắk Nông | Ban Thường | Nghị quyết | Bộ Chính | Tỉnh ủy | Vương Đình Huệ | 26 NQ/TW

MỚI NHẤT

goto top