QUÂN SỰ

Đoạn phim của BQP Nga cho thấy Su-57 đã vận hành ở mức quá tải vũ khí hay gia tăng tốc độ và độ cao lên mức tối đa

Thứ Tư • 25/03/2020 • 13:54

Trí thức trẻ Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/230010-doan-phim-cua-bqp-nga-cho-thay-su-57-da-van-hanh-o-muc-qua-tai-vu-khi-hay-gia-tang-toc-do-va-do-cao-len-muc-toi-da.htm

Thích
goto top